Belediye Kurumu 4 Branşta Daimi Memur Alımı

Belediye Kurumu 4 Branşta Daimi Memur Alımı

İşkur üzerinden Belediye Kurumu tarafından personel alımı yapılması için yayımlanan ilana göre avukat, bodro ve ücretlendirme şefi, hukuk müşaviri, operasyon müdürü alacak İstanbul İSBAK.

İşkur üzerinden Belediye Kurumu tarafından 4 branşta daimi memurl alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilana göre İstanbul İSBAK avukat, bodro ve ücretlendirme şefi, hukuk müşaviri, operasyon müdürü alacak. 
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** İSBAK personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan özgeçmiş istenmektedir.
** İSBAK personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** İSBAK personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** İSBAK personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** İSBAK personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** İSBAK personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** İSBAK personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** İSBAK personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** İSBAK personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** İSBAK personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** İSBAK personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir..

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** İSBAK personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** İSBAK personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** İSBAK personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** İSBAK personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** İSBAK personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** İSBAK personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** İSBAK personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ 

İSBAK personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 4 Nisan 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  https://kariyer.ibb.istanbul/ adresine yapılacaktır.
isbak-1.pngisbak-2.pngisbak-3.pngisbak-4.png

Son Başvuru Tarihi: 04 Nisan 2021