Belediye Kurumu 4 Farklı Kategoride Personel Alımı

Belediye Kurumu 4 Farklı Kategoride Personel Alımı

İŞKUR üzerinden Belediye tarafından personel alımı yapılması için yayımlanan ilanda İzelman Büro Elemanı, Temizlik Personeli, Sosyal Etkinlik Sorumlusu, Otopar Görevlisi alımı yapacağını duyurdu.

İŞKUR üzerinden Belediye tarafından personel alımı yapılması için  yayımlanan ilanda İzmir Belediyesi İzelman Gen. Hiz.Otopark Özel Eğit. İtfaiye Sağ. Hiz. Tic. A.Ş. Büro Elemanı, Temizlik Personeli, Sosyal Etkinlik Sorumlusu,  Otopar Görevlisi alımı yapacağını duyurdu. 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan fotoğraflı öz geçmiş istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Otopark Görevlisi alımı ilanına başvuracak olan adayların en az lise mezunu olması zorunludur.     
**Büro Elemanı ve Sosyal Etkinlik Sorumlusu alımı ilanına başvuracak olan adayların en az lisans mezunu olması zorunludur.    
**Temizlik Personeli alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilkokul mezunu olması zorunludur.     
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az bir yıl İzmir’deikamet etmiş veya ediyor olması zorunludur.  
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 1 yıl tecrübeli olması tercih edilmektedir.
BAŞVURU BİLGİLERİ
Başvurular 22.01.2021 – 25.01.2021 tarihleri arasında personel@izelman.com.tr adresine bir sayfalık fotoğraflı özgeçmiş göndermek sureti ile yapılacaktır. 
izelman1.pngizelman2.pngizelmwn3.pngizelman5.png

Son Başvuru Tarihi: 25 Ocak 2021