Belediye Kurumu 6 Branşta 6 Personeli Alıyor

Belediye Kurumu 6 Branşta 6 Personeli Alıyor

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilana göre Veteriner Sağlık Teknikeri, Vasıflı İşçi, Tır Muavini, Şoför, Süpürge İşçisi, Su Sayaç Okuma Personeli (engelli) alacak İzmir İzenerji.

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilana göre Veteriner Sağlık Teknikeri, Vasıflı İşçi, Tır Muavini, Şoför, Süpürge İşçisi, Su Sayaç Okuma Personeli (engelli) alacak İzmir İzenerji. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan fotoğraflı öz geçmiş istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların bir yıl tecrübeli olması zorunludur.
**Veteriner Sağlık Teknikeri alımı ilanına başvuracak olan adayların üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması zorunludur.
**Vasıflı İşçi, Tır Muavini, Şoför, Süpürge İşçisi, Su Sayaç Okuma Personeli(engelli) alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilkokul mezun olması zorunludur.
**Şoför alımı ilanına başvuracak olan adayların B sınıfı ehliyete, SRC, Psikoteknik Değerlendirme Belgesine sahip olması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Son başvuru tarihi 10.02.2021 günü olup başvurular  www.izenerji.com.tr  internet adresi üzerinden CV bankasına online başvuru şeklinde yapılacaktır.

izenerji-su-sayac-okuma-pers..pngizenerji-sofor.pngizenerji-vasifli-isi.pngizenerjisupurge-iscisi.png

izenerjitir-muavini.pngizenerjiveteriner-saglik-teknikeri.png

Son Başvuru Tarihi: 10 Şubat 2021