Belediye Kurumu Daimi Engelli Büro Personeli  Alımı

Belediye Kurumu Daimi Engelli Büro Personeli Alımı

İşkur üzerinden Belediye Kurumu tarafından engelli personel alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında engelli büro personeli alacak İstanbul Enerji ve Sanayi.

İşkur üzerinden Belediye Kurumu tarafından engelli personel alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında İstanbul Enerji ve Sanayi.engelli büro personeli alımı yapacak. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** İstanbul Enerji ve Sanayi.personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** İstanbul Enerji ve Sanayi.personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** İstanbul Enerji ve Sanayi.personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** İstanbul Enerji ve Sanayi.personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** İstanbul Enerji ve Sanayi.personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** İstanbul Enerji ve Sanayi.personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** İstanbul Enerji ve Sanayi.personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** İstanbul Enerji ve Sanayi.personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** İstanbul Enerji ve Sanayi.personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** İstanbul Enerji ve Sanayi.personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** İstanbul Enerji ve Sanayi.personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** İstanbul Enerji ve Sanayi.personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** İstanbul Enerji ve Sanayi.personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** İstanbul Enerji ve Sanayi.personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** İstanbul Enerji ve Sanayi. personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** İstanbul Enerji ve Sanayi.personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** İstanbul Enerji ve Sanayi.personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az lise mezunu olması zorunludur.    
** İstanbul Enerji ve Sanayi.personel alımı ilanına başvuracak olan adayların %40 engelli raporu olması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ 

İstanbul Enerji ve Sanayi. personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 21 Mart 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  nscelik@enerji.istanbul adresine CV gönderilerek yapılacaktır.
istanbul-enerji-ve-sanayi.png

Son Başvuru Tarihi: 21 Mart 2021