Belediye Kurumu Daimi Güvenlik Görevlisi  Alımı

Belediye Kurumu Daimi Güvenlik Görevlisi Alımı

İşkur üzerinden Belediye Kurumu tarafından 6 daimi personel alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilana göre güvenlik görevlisi alacağını duyurdu İstanbul Günbel Temizlik.

İşkur üzerinden Belediye Kurumu tarafından 6 personel alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilana göre İstanbul Günbel Temizlik güvenlik görevlisi alacağını duyurdu.
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Günbel Temizlik personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan özgeçmiş istenmektedir.
** Günbel Temizlik personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Günbel Temizlik personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Günbel Temizlik personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Günbel Temizlik personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Günbel Temizlik personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Günbel Temizlik personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Günbel Temizlik personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** Günbel Temizlik personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Günbel Temizlik personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Günbel Temizlik personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Günbel Temizlik personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Günbel Temizlik personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Günbel Temizlik personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Günbel Temizlik personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Günbel Temizlik personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Günbel Temizlik personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Günbel Temizlik personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ 

Günbel Temizlik personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 26 Mart 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  insankaynakları@gunbel.com.tr adresine yapılacaktır..
ist-gunbel.png

Son Başvuru Tarihi: 26 Mart 2021