Belediye Kurumu Daimi Kamu Personeli Alıyor

Belediye Kurumu Daimi Kamu Personeli Alıyor

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından kamu personeli alım yapılması için ilan yayımlandı.Yayımlanan ilanlar kapsamında Jeoloji Mühendisi ve İnşaat Mühendisi alımı yapacak Bursa Belkar.

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından kamu personeli alım yapılması için ilan yayımlandı.Yayımlanan ilanlar kapsamında Bursa Belkar Jeoloji Mühendisi ve İnşaat Mühendisi alımı yapacak. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan sahip olunan sertifika ve eğitim yazıları istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Karacabey ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması zorunludur.     
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların mesleği ile ilgili istenilen tecrübeye sahip olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların aranılan diğer şartları taşıyor olması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ 

İlan için son başvuru tarihi 21 Şubat 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  Belkar San. Tic. Ltd. Şti. Tabaklar Mah. Dr. Rüştü Özüt Cad. İ. Hakkı Atış İş Merkezi Sitesi No:6/202 Karacabey Bursa adresine yapılacaktır..
bursa-karacabey-1.pngbursa-karacabey-2.png

Son Başvuru Tarihi: 21 Şubat 2021