Belediye Kurumu En Az İlköğretim 43 Personel  Alımı

Belediye Kurumu En Az İlköğretim 43 Personel Alımı

İşkur üzerinden Belediye Kurumu tarafından 43 personel alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilana şoför, kaldırım işçisi, fotoğrafçı ve kameraman alıyor Ordu Albel.

İşkur üzerinden Belediye Kurumu tarafından 43  personel alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanakamyon  şoförü, kaldırım işçisi, fotoğrafçı ve kameraman alıı yapıyor Ordu Albel. 
  
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Ordu Albel personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Ordu Albel personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Ordu Albel personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Ordu Albel personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Ordu Albel personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Ordu Albel personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Ordu Albel personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** Ordu Albel personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Ordu Albel personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Ordu Albel personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Ordu Albel personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.
** Ordu Albel personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Ordu Albel personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Ordu Albel personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Ordu Albel personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Ordu Albel personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Ordu Albel personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Ordu Albel personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Ordu Albel personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
.     
BAŞVURU BİLGİLERİ 

Ordu Albel personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 20.03.2021  günü olup, başvurular Yeni Mah. 321 No’lu Sok.No:1 Kat:1 Altınordu Ordu adresine yapılacaktır.
0-ordu-1.png0-ordu-2.png0-ordu-3.png

Son Başvuru Tarihi: 20 Mart 2021