Belediye Kurumu En Az İlkokul 15 Personel Alımı

Belediye Kurumu En Az İlkokul 15 Personel Alımı

İŞKUR üzerinden Belediye Kurumu tarafından en az ilkokul mezunu 15 personel alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında aşçı alacak Aydın Arya.

İŞKUR üzerinden Belediye Kurumu tarafından en az ilkokul mezunu 15 personel alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında Aydın Arya Turistik Tesisleri aşçı alacak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Arya Turistik Tesisleri personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan  CV istenmektedir.
** Arya Turistik Tesisleri personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Arya Turistik Tesisleri personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Arya Turistik Tesisleri personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Arya Turistik Tesisleri personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Arya Turistik Tesisleri personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Arya Turistik Tesisleri personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Arya Turistik Tesisleri personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** Arya Turistik Tesisleri personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Arya Turistik Tesisleri personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Arya Turistik Tesisleri personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Arya Turistik Tesisleri personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Arya Turistik Tesisleri personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Arya Turistik Tesisleri personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Arya Turistik Tesisleri personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Arya Turistik Tesisleri personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Arya Turistik Tesisleri personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Arya Turistik Tesisleri personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Arya Turistik Tesisleri personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilkokul mezunu olması zorunludur.     

BAŞVURU BİLGİLERİ 

Arya Turistik Tesisleri personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 31 Mayıs  2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  İki Çeşmelik  Mah. Süleyman Demirel Bulvarı No:33 Kuşadası Aydın adresine yapılacaktır. Özgeçmişinin CV Bankasında değerlendirilmek üzere saklanmasına onay veren adaylar ik@aryakusadasi.com.tr adresi üzerinden başvuru yapabilirler. 

aydin-arya.jpeg

https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 31 Mayıs 2021