Belediye Kurumu Engelli-Engelsiz 17 Branş 39 Personel Alımı

Belediye Kurumu Engelli-Engelsiz 17 Branş 39 Personel Alımı

İşkur üzerinden Belediye Kurumu tarafından 39 personel alımı için yayımlanan ilanlara göre büro personeli, süpürge işçisi, çağrı operatörü, engelli odacı- temizlik personeli … alıyor İzmir İZENERJİ.

İşkur üzerinden Belediye Kurumu tarafından 39 personel alım yapılması için ilan yayımlandı.Yayımlanan ilanlar kapsamında İzmir İZENERJİ 8 büro personeli, 8 çağrı operatörü, 1 diyetisyen, 1 grafiker, 1 iklimlendirme teknikeri, 2 odacı (engelli), 1 sağlık bakım teknikeri, 1 butaforcu(sahne sanatları), 1 sosyolog, 3 süpürge işçisi, 4 şoför, 1 temizlik personeli, 1 temizlik personeli (engelli), 1 tıbbi sekreter, 3 vasıfsız işçi, 1 yönetici sekreteri, 1 vardiya amiri alımı yapacağını bildirdi.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**İZENERJİ personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** İZENERJİ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** İZENERJİ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** İZENERJİ personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** İZENERJİ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** İZENERJİ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** İZENERJİ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** İZENERJİ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** İZENERJİ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** İZENERJİ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** İZENERJİ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** İZENERJİ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** İZENERJİ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** İZENERJİ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** İZENERJİ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** İZENERJİ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** İZENERJİ personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** İZENERJİ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ 

İZENERJİ  personel alımı ilan için son başvuru tarihi 26 Mart 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  www.izenerji.com.tr adresi üzerinden CV bankasına online başvuru şeklinde yapılacaktır.

BAŞVURU KLAVUZU VE ÖZEL ŞARTLAR İÇİN

https://media.iskur.gov.tr/44547/izmir-izenerji-insan-kayn-bak-onarim-ener-guv-hiz-tic-a-s-engelli-ve-normal-personel-alim-ilani-26-03-2021.pdf 

Son Başvuru Tarihi: 26 Mart 2021