Belediye Kurumu Farklı Kategorilerde 6 Personel Alımı

Belediye Kurumu Farklı Kategorilerde 6 Personel Alımı

İşkur üzerinden Belediye Kurumu tarafından 6 personel alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilana göre beden işçisi, şoför, özel güvenlik görevlisi alacak Denizli Merkezefendi.

İşkur üzerinden Belediye Kurumu tarafından 6 personel alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilana göre Denizli Merkezefendi beden işçisi, şoför, özel güvenlik görevlisi alacak. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan özgeçmiş (CV) istenmektedir.
** Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.
** Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ 

Merkezefendi personel alımı ilanı için başvurular 29.03.2021 - 31.03.2021 tarihleri arasında mertaspersonel@hotmail.com adresine CV gönderilerek yapılacaktır.
denizli-1-001.pngdenizli-2-001.pngdenizli-3.pngdenizli-4.png

Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2021