Belediye Okuryazar  İlkokul  Ortaokul 51 Personel Alıyor

Belediye Okuryazar  İlkokul  Ortaokul 51 Personel Alıyor

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar kapsamında 51 personel alımı yapıyor Antalya Muratpaşa Belediyesi Tüm detayları ile haberimiz içeriğinde…

İŞKUR üzerinden Antalya iş ilanları kapsamında Muratpaşa Belediyesi personel alımı yapılması için iş ilanı yayımlamış olup, yayımlanan ilanda temizlik görevlisi, cankurtaran, plaj görevlisi, kasiyer, mutfak görevlisi  ve servis komisi  olmak üzere 51 personel alımı yapacağını duyurmuştur.

Genel Başvuru Şartları

** Antalya Muratpaşa Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
** Antalya Muratpaşa Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
** Antalya Muratpaşa Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
** Antalya Muratpaşa Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
** Antalya Muratpaşa Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
** Antalya Muratpaşa Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Alım Yapılan Pozisyonlar ve İŞKUR İlan Numaraları
Cankurtaran   9 Kişi – En Az İlkokul Mezunu - 00005993330
Plaj Görevlisi (Beach Boy)  18 Kişi -  – En Az İlkokul Mezunu- 00005993412
Kasiyer  7 Kişi   – En Az Ortaokul Mezunu- 00005993436 00005993526
Temizlik Görevlisi  4 Kişi – Okur Yazar- 00005993569
Mutfak Görevlisi  6 Kişi – Okur Yazar - 00005993485
Servis Komisi  7 – En Az İlkokul Mezunu - 00005993526

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi 19.04.2021 günü olup, başvurular İŞKUR üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor   Bunun için öncelikle adayların İŞKUR web sitesine üye olmaları ve https://esube.iskur.gov.tr/  web adresine şifreleri ile giriş yapmaları gerekmektedir. Daha sonra ilan numarasına göre arama yapılır.  Alo 170 aracılıyla da başvuru yapılabilir.
https://www.kariyerkamu.com haberidir.
Resmi İlan

murat-pasa-1.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 19 Nisan 2021