Belediye Personel Alımı 22 Büro İşçisi

Belediye Personel Alımı 22 Büro İşçisi

İŞKUR üzerinden 22 personel alımı yapılması için yayımlanan Belediye personel alımı ilanları kapsamında büro işçisi alımı yapılacak.

İŞKUR üzerinden 22 personel alımı yapılması için Belediye personel alımı ilanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İzmir İZFAŞ büro işçisi alacak.


BELEDİYE PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ön lisans mezunu olması zorunludur.     


BELEDİYE PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ 

Personel alımı ilanına başvurular 21.02.2022 - 25.02.2022 tarihleri arasında [email protected] adresine özgeçmiş gönderilerek yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.
 
izfas-004.png

Son Başvuru Tarihi: 25 Şubat 2022

Popüler İlanlar