Belediye Personel Alımı Deneyimsiz 165 Kamu İşçisi

Belediye Personel Alımı Deneyimsiz 165 Kamu İşçisi

İŞKUR üzerinden 165 kamu işçisi alımı için Belediye personel alımı İlanları yayımlandı. İş İlanları kapsamında deneyim aranmaksızın işçi alımı yapılacak.

İŞKUR İş İlanları üzerinden 165 kamu işçisi alımı yapılması için Belediye personel alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İzmir Ödemiş Belediyesi 165 beden işçisi alacak.


BELEDİYE PERSONEL ALIMI İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan dilekçe istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.


BELEDİYE PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.


BELEDİYE PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ

Personel alımı ilanına son başvuru tarihi 29.12.2021 günü olup başvurular Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No:20/11 Ödemiş İzmir Ödemiş Belediyesi Personel Limited Şirketine veya [email protected]ıs.bel.tr mail adresine yapılacaktır.  www.kariyerkamu.com haberidir.

zmir-odemis.png

Son Başvuru Tarihi: 29 Aralık 2021

Popüler İlanlar