Belediye Personel Alımı İlanları İle 23 İşçi Alımı

Belediye Personel Alımı İlanları İle 23 İşçi Alımı

İŞKUR iş ilanları ile Belediye Personel Alımı İlanları kapsamında 23 işçi alımı yapılacak. Yayımlanan ilanla en az ilkokul mezunu bahçe bakım elemanı alacak Balıkesir Bigadiç Belediyesi.

İŞKUR iş ilanları ile Belediye Personel Alımı İlanları kapsamında 23 işçi alımı yapılacak.  Yayımlanan ilanla Balıkesir Bigadiç Belediyesi en az ilkokul mezunu bahçe bakım elemanı alacak.
 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Bigadiç Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan  İŞKUR kayıt belgesi istenmektedir.
** Bigadiç Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Bigadiç Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Bigadiç Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Bigadiç Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Bigadiç Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Bigadiç Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** Bigadiç Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Bigadiç Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Bigadiç Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Bigadiç Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Bigadiç Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Bigadiç Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Bigadiç Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Bigadiç Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Bigadiç Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Bigadiç Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Bigadiç Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olması zorunludur.
** Bigadiç Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilkokul mezunu olması zorunludur.     

balikesir-bigadic.png


BAŞVURU BİLGİLERİ 

Bigadiç Belediyesi personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 2 Ağustos  2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  Kuyu Mah. Yüksel Yeşilli Cad. No:1 Bigadiç Belediyesi Hizmet Binası adresine yapılacaktır.                                                 www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 02 Ağustos 2021