Belediye Personel Alımı ilanları İle 231 Kişilik Kadro Açıklandı

Belediye Personel Alımı ilanları İle 231 Kişilik Kadro Açıklandı

İŞKUR üzerinden 231 personel alımı yapılması için Belediye personel alımı ilanları yayımlandı. Başvuru şartları ve kadrolar haberimizde…

İŞKUR üzerinden 231 personel alımı yapılması için Belediye personel alımı ilanları yayımlandı. İlanlar kapsamında bursa TARIMAŞ 13 veteriner hekim, ziraat mühendisi, çevre mühendisi, biyolog, kimya mühendisi, 204 biyosidal ürün uygulayıcısı (ilaçlama personeli), 7 biyosidal ürün uygulayıcısı (engelli ilaçlama personeli), 7 sokak hayvanları toplama ve bakım personeli alacak.

 

8 İlde 51 İşçi Ve Memur Alımı 

En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı 45 Yaş Sınır 15 Kamu İşçisi Alınıyor  

En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı 230 Kişilik Kadro


BELEDİYE PERSONEL ALIMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan fotoğraflı öz geçmiş istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge istenmektedir.

 

En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Kadın Erkek 100 Güvenlik Görevlisi Alımı

Darphane 3 Meslekten 52 Kamu İşçi Alımı Başvuruları Açıldı

 

BELEDİYE PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.


BELEDİYE PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ

TARIMAŞ personel alımı ilanına son başvuru tarihi 30.01.2022 günü olup başvurular Yolçatı Mah. Hal Yolu Cad. No:2/1 Nilüfer Bursa adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 30 Ocak 2022

Popüler İlanlar