Belediye Şoför Alımı İlanları Yayımlandı

Belediye Şoför Alımı İlanları Yayımlandı

İŞKUR üzerinden daimi işçi kadrosuna 27 personel alımı yapılması için Belediye şoför alımı ilanları yayımlandı.

İŞKUR üzerinden 27 daimi personel alımı yapılması için Muğla MUTTAŞ Belediye şoför alımı ilanları yayımladı.

 

299 Kişilik Kadroya İstanbul Üniversitesi 4-B Sözleşmeli Personel Alımı

Orman Genel Müdürlüğü Personel Alımı Şartları İlkokul Lise 74 Daimi İşçi Alımı

 

BELEDİYE ŞOFÖR ALIMI İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.

 

6 İlde SYDV KPSS’siz Personel Alımı Büro Personeli İşçi Şoför Temizlik Görevlisi

31 Kişilik Kadro Duyurusu Üniversiteye 4B Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak

 

BELEDİYE ŞOFÖR ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az lise mezunu olması zorunludur.     
 

BELEDİYE ŞOFÖR ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ

MUTTAŞ personel alımı ilanına son başvurular 28-31.01.2022 tarihleri arasındayapılacak olup başvurular Muslihittin Mah. Mehmet Zekai Özbek Sokak No:77 Menteşe Muğla adresine yapılacaktır.                                                           www.kariyerkamu.com haberidir.
 
muttas.png

Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2022

Popüler İlanlar