Belediye Vasıfsız İş İlanları

Belediye Vasıfsız İş İlanları

İŞKUR iş ilanları üzerinden 14 daimi personeli alımı yapılması için Belediye vasıfsız iş ilanları yayımlandı. Bu kapsamda engelli personel alımı ne zaman yapılacak?

İŞKUR üzerinden daimi 14 personel alımı için yayımlanan Belediye vasıfsız iş ilanları kapsamında Denizli PERAŞ engelli vasıfsız işçi alımı yapacak..


BELEDİYE VASIFSIZ İŞ İLANLARI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.

İŞKUR İşbaşı Eğitimi Belediye İşçi Alımı Başvurusu

Belediye Şoför Alımı Ne Zaman? En az İlköğretim Mezunu 40 Daimi Şoför Alınacak

 

BELEDİYE VASIFSIZ İŞ İLANLARI BAŞVURU BİLGİLERİ

PERAŞ personel alımı ilanına son başvuru tarihi 14 Ocak 2022 günü olup başvurular [email protected]  internet adresine CV gönderilerek yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

peras.png

Son Başvuru Tarihi: 14 Ocak 2022

Popüler İlanlar