Belediyeler 5 İlde 7 Personel Alıyor

Belediyeler 5 İlde 7 Personel Alıyor

5 belediye başkanlığı personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında farklı belediyeler 7 personel alıyor.

5 belediye başkanlığı personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında farklı belediyeler 7 personel alıyor.

Personel Alımı Yapan Kamu Kurumları ve Resmi İlanlar

Aydın Çine Belediyesi
Su Dolum İşçisi 1 Kişi

aydin-ilan-001.jpg
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi
Temizlik Ve Beden İşçisi 2 Kişi

kiyikoy.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPER
Destek Personeli 1 Kişi – Lisans Mezunu
Büro Yönetimi Elemanı 1 Kişi – Lisans Mezunu

isper-buro-yonetimi.jpgisper-destek-personeli.jpg
Manisa Büyükşehir Belediyesi
Veteriner Hekim 1 Kişi

manisa-veteriner.jpg
Muğla Menteşe Belediyesi
Ekskavatör (Kazıma Yükleme) Operatörü 1 Kişi

mentesse-kazici-yukleyici.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir

Genel Başvuru Şartları

**5 İlde Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**5 İlde Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**5 İlde Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**5 İlde Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
**5 İlde Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Başvuru Bilgisi 

Son başvuru tarihi 20.04.2021 günü olup başvuru bilgisini her kurumun kendi ilan metninde bulabilirsiniz
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 20 Nisan 2021