Belediyeler  5 İlde Personel Alıyor

Belediyeler  5 İlde Personel Alıyor

5 kamu kurumu personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında farklı kamu kurumları 6 personel alıyor.

5 kamu kurumu personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında farklı kamu kurumları 6 personel alıyor.

Alım Yapan Kamu Kurumları ve Resmi İlanlar

İstanbul Maltepe Belediyesi
İnşaat Mühendisi 1 Kişi

maltepe-001.jpg
Aydın Efeler Belediyesi
Şoför 1 Kişi

aydin.jpg
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Beden İşçisi 2 Kişi

mersin.jpg
Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi
Güvenlik Görevlisi 1 Kişi 

bursa.jpg
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Veri Giriş Kontrol İşletmeni  1 Kişi

eskisehir-005.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir

Genel Başvuru Şartları

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Başvuru Bilgisi 

Son başvuru tarihi 01.04.2021 günü olup başvuru bilgisini her kurumun kendi ilan metninde bulabilirsiniz
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 01 Nisan 2021