Belediyeler 8 Personel Alıyor

Belediyeler 8 Personel Alıyor

3 Belediye Başkanlığı  personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında farklı şehirlerde 8 personel alınıyor.

3 Belediye Başkanlığı  personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında farklı şehirlerde 8 personel alınıyor.

Personel Alımı Yapan Kamu Kurumları ve Resmi İlanlar

Karaman Kazancı Belediyesi 
Beden İşçisi 3 Kişi

karaman-004.jpg
Kocaeli Başiskele Belediyesi
Müzik Öğretmeni  2 Kişi

basiskele.jpg
Ordu Belediyesi
Sayaç Ayar, Ölçü Kontrol  ve Tamir Teknisyeni  3 Kişi 

ordu.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir

Genel Başvuru Şartları

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Başvuru Bilgisi 

Son başvuru tarihi 30.04.2021 günü olup başvuru bilgisini her kurumun kendi ilan metninde bulabilirsiniz
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 30 Nisan 2021