Belediyeler 8 Şehirde 22 Personel Alım

Belediyeler 8 Şehirde 22 Personel Alım

İşkur üzerinden yayımlanan ilanlara göre temizlik, beden işçisi, iş makinesi operatörü, şoför… alacak İstanul, Yozgat, Adana, Tokat, Kırklareli, Kırşehir, Çankırı, Mersin Büyükşehir Belediyesi.

İşkur üzerinden yayımlanan ilanlara göre beden işçisi, iş makinesi operatörü, temizlik işçisi, diğer motorlu araç tamirci makinistleri, bütçe ve raporlama şefi, şoför, alacak İstanul İsttelkom, Yozgat Araplı, Çayıralan, Adana Altınkoza, Tokat Horoz Tepesi, Kırklareli Kıyıköy, Kırşehir Boztepe, Çankırı Yaylakent, Mersin Büyükşehir Belediyesi.
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELERİN BAZILARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.

İLAN METİNLERİ VE BAŞVURU BİLGİLERİ 

İlanlar için son başvuru tarihi 22 Nisan 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  ilan metinlerinde belirtilen adreslere yapılacaktır.

Tokat Erbaa Horoz Tepesi

0-b-tokat-horoz-tepesi.png
Mersin Büyükşehir

0-b-mersin-001.png
Çankırı Yaylakent

0-b-cankiri-1.png0-b-cankiri.png
Yozgat Araplı

0-b-yozgat-arapli.png
Yozgat Çayıralan

0-b-yozgat-cayirlan.png
İstanbul İsttelkom

0-b-ist-isttelkom.png
Kırklareli Kıyıköy

0-b-kirklareli.png
Kırşehir Boztepe

0-b-kirklareli-001.png
Adana Altınkoza

0-b-adana-altinkoza.png

Son Başvuru Tarihi: 20 Nisan 2021