Belediyelere KPSS Siz Memur Alımı İşçi Alımı

Belediyelere KPSS Siz Memur Alımı İşçi Alımı

İŞKUR iş ilanları üzerinden Belediyelere KPSS siz memur alımı işçi alımı iş ilanları yayımlandı. İşte Belediyelere KPSS siz memur alımı işçi alımı detayları…

İŞKUR iş ilanları üzerinden Belediyelere KPSS siz memur alımı işçi alımı iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan Belediyelere KPSS siz memur alımı işçi alımı iş ilanları kapsamında Kırıkkale Çerikli 3 temizlik işçisi, Aydın Büyükşehir Belediyesi 2 beden işçisi, İstanbul BELBİM 2 yazılım geliştirme uzman yardımcısı alacak.


Belediyelere KPSS Siz Memur Alımı İşçi Alımı İçin Gerekli Olan Belgelerin Bazıları

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.


Belediyelere KPSS Siz Memur Alımı İşçi Alımı İçin Genel Başvuru Şartları 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.


Belediyelere KPSS Siz Memur Alımı İşçi Alımı İlan Metinleri Ve Başvuru Bilgileri 

İlanlar için son başvuru tarihi 16 Aralık 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular ilan metinlerinde belirtilen adreslere yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.
Kırıkkale Çerikli Belediyesi
https://media.iskur.gov.tr/51559/kirikkale-cerikli-belediyesi-pers-ltd-sti-16-12-2021.pdf 
Aydın Büyükşehir Belediyesi
https://media.iskur.gov.tr/51538/aydin-buyuksehir-belediyesi-personel-a-s-16-12-2021.pdf  
İstanbul BELBİM
https://media.iskur.gov.tr/51304/istanbul-belbim-elektronik-para-ve-odeme-hizmetleri-a-s-16-12-2021.pdf 

Son Başvuru Tarihi: 16 Aralık 2021

Popüler İlanlar