Belediyeye Makam Şoförü Alımı

Belediyeye Makam Şoförü Alımı

Karatay Belediye Başkanlığı İŞKUR üzerinden personel alımı ilanı yayımladı. Karatay Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda makam şoförü personeli alınacağı bildirildi.

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar kapsamında Karatay Belediye Başkanlığında istihdam edilmek üzere makam şoförü alımı yapılacağı duyurulmuştur. Tüm detaylar içeriğinde...

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Karatay Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Nüfus cüzdanı aslı veya Karatay Belediye Başkanlığı tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gerekmektedir.
b - Karatay Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gerekmektedir.
c - Karatay Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gerekmektedir.
d - Karatay Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gerekmektedir.
e - Karatay Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı.
f - Karatay Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğraf gerekmekte ve bir adedi forma yapıştırılacaktır.
g - Karatay Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların sürücü belgesinin aslı veyahut noter onaylı sureti gerekmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Karatay Belediye Başkanlığı tarafından onaylanabilir.
h - Karatay Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gerekmektedir.
i - Karatay Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gerekmektedir.
j - Karatay Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gerekmektedir.

Genel Başvuru Şartları 

a - Karatay Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türkiye Cumhuriyeti vatanda olması gerekmektedir.
b - Karatay Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların  ön başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.
c - Karatay Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması gereklidir 
d - Karatay Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların aynı sahada çalışacak diğer iş makinesi operatörleri ile koordineli çalışması gerekmektedir 
e - Karatay Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamusal haklardan mahrum bulunmaması gerekmektedir 
f - Karatay Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmaması gerekmektedir.
g - Karatay Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların  herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.
h - Karatay Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekanda çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir.
i - Karatay Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlik ile ilişiği olmaması gerekmektedir.
j - Karatay Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olması gerekmektedir.
k - Karatay Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Lise veya dengi okul mezunu olması gerekmektedir
l - Karatay Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların en az 5 yıllık B sınıfı Sürücü Belgesine sahip olması gerekmektedir
m - Karatay Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Güvenli Sürüş Seviye 1 ve  Güvenli Sürüş Seviye 2 Eğitimlerine Katılım Belgesine sahip olmaması gerekmektedir.
n-  Karatay Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ekonomik Sürüş  Eğitimi Katılım Belgesine sahip olması gerekmektedir.
o - Karatay Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Makam  Sürücülüğü ve Taktiksel Sürüş Eğitimi Sertifikasına sahip olması gerekmektedir
ö - Karatay Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Temel Yangın Eğitimi  Sertifikasına sahip olması gerekmektedir
p - Karatay Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların makam şoförlüğünde en az 2 yıl deneyim sahibi olması gerekmektedir
r - Karatay Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Konya Merkez İlçelerinden birinde (Karatay, Meram, Selçuklu) ikamet ediyor  olması gerekmektedir

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi 04.12.2020 Cuma günü olup başvurular esube.iskur.gov.tr web sitesi üzerinden yapılacaktır.
İlan numarası 00005790131.

Son Başvuru Tarihi: 04 Aralık 2020