BİSTAŞ Belediye Başkanlığı 28 Sürekli İşçi Alımları

BİSTAŞ Belediye Başkanlığı 28 Sürekli İşçi Alımları

İŞKUR iş ilanları ile 28 Belediye Personel alımı için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında beden işçisi, şoför, ilindir operatörü, tamirci, kaynakçı, kepçe operatörü alacak Diyarbakır Bismil.

İŞKUR iş ilanları ile 28 Belediye Personel alımı için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında beden işçisi, kamyon şoförü, otobüs şoförü, silindir operatörü, tamirci, kaynakçı, kepçe operatörü alacak Diyarbakir Bismil Belediyesi.
 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** BİSTAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** BİSTAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** BİSTAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** BİSTAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** BİSTAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** BİSTAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** BİSTAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** BİSTAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** BİSTAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** BİSTAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** BİSTAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** BİSTAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** BİSTAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** BİSTAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** BİSTAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olması zorunludur.


BAŞVURU BİLGİLERİ 

BİSTAŞ personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 2 Ağustos 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  Bismil Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

İLAN METNİ

https://media.iskur.gov.tr/47511/diyarbakir-bistas-personel-a-s-02-08-2021.pdf 

Son Başvuru Tarihi: 02 Ağustos 2021