Bitlis Eren Üniversitesi Personel Alımı 40 Sözleşmeli

Bitlis Eren Üniversitesi Personel Alımı 40 Sözleşmeli

Bitlis Eren Üniversitesi personel alımı ilanı ile 40 sözleşmeli büro personeli, teknisyen, güvenlik görevlisi, temizlik personeli alacak.

Bitlis Eren Üniversitesi personel alımı ilanı yayımladı. Büro  personeli,  teknisyen,  güvenlik görevlisi, temizlik personeli olarak 40 sözleşeli personel alacak.


Bitlis Eren Üniversitesi Personel Alımı Genel Şartları
 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 657 sayılı Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
 Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme imzalanacaktır. 


Bitlis Eren Üniversitesi Personel Alımı Özel Şartları

1-  Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak ve belgelendirmek (Asil listeye giren adayların atama için bu belgeleri ibraz edecekleri zaman belgelerin geçerlilik sürelerinin dolmamış olması gerekir).
2-  Koruma ve Güvenlik Görevlisi 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
3-  Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4-  Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
5-  Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.


Başvuru Bilgileri

Başvuru Tarihi            : 13.12.2021
Son Başvuru Tarihi   : 27.12.2021

-  Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
-  Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
-  Adaylar başvurularını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde (son gün mesai saati bitimine kadar) Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rahva Yerleşkesi BİTLİS adresine şahsen yapacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile faks, internet veya posta ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. 

Tam ilan metni için BURAYA TIKLAYIN

Son Başvuru Tarihi: 27 Aralık 2021

Popüler İlanlar