BOREN Kariyer 60 KPSS ile 10 Kamu Personeli Alım İlanı

BOREN Kariyer 60 KPSS ile 10 Kamu Personeli Alım İlanı

Yapılan son resmi iş ilanı ile BOREN bünyesine çeşitli branşlarda 10 kamu personeli alınacak. Alınacak kamu personeli alımında ilan ayrıntıları haberimizde.

Resmi Gazetede yayınlanan son ilan ile Ulusal Bor Araştırma Enstitüsüne 10 kamu personeli alımı yapılacak. Yapılacak olan kamu alımı sınav yapılarak alınacak ve Merkez (Ankara) Teşkilatında idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilecek.

Alınacak Kamu Personellerinin Unvan Bazında Sayısı ve Özel Şartlar Şöyledir

Mühendis olarak alınacak 3 kişi alımında adayların Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Malzéme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik, Seramik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olması, KPSSP3 puan türünden en az 75 puan sahibi olması, yabancı dil sınavı en az 60 puan olması, şartları bulunmakta olup yapılacak sözlü sınavda adaylara BOREN’in teşkilat yapısı ve görevleri, Bor ve Bor bileşiklerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, Bor ile ilgili Ar-Ge çalışmaları ve Bor ürün ve teknolojilerinin kullanım alanları ile ilgili sorular yöneltilecek.

Mühendis olarak alınacak 3 kişi kamu alımında adayların Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olması, KPSSP3 puan türünden en az 75 puanı olması, Yabancı Dil Belgesi İngilizceden en az 60 puan alması,

Mühendis olarak yapılacak diğér alımda 1 kişi alınacak olup adayların Makine Mühendisliği/Makine Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olması, KPSSP3 puanının en az 75 puan olması, İngilizce Yabancı Dil belgesi en az 60 puan olması,

Fizikçi olarak alınacak 1 kişi kamu personeli alımında adayların Fizik lisans programından mezun olması, adayların KPSSP3 puanının en az 80 olması, İngilizce yabancı dil puanının en az 60 olması,

Büro Görevlisi olarak alınacak 1 kişi kariyer kamu personel alımında adayların Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programından mezun olması, adayların KPSSP3 puanının en az 80 puan olması, bu grupta alınacak personeller sözlü sınavda BOREN’in teşkilat yapısı ve görevleri, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik konularından sorumlu olacaklar.

Sékreter olarak alınacak 1 kişi kamu alımında adayların İktisadi ve İdari Bilimler Programları lisans programından mezun olması, adayların KPSSP3 puanından en az 80 puan alması şartları aranmaktadır.

Yapılacak Kamu Alımı Sınavına Başvuru Koşulları Şöyle

Sözlü Sınava 2018 veya 2019 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'ndan her bir grup pozisyon unvanı için yukarıdaki aranan puan türünden belirtilen asgari (taban) puanı almış olanlar başvurabilecektir.

Adaylar yalnız bir grup için başvuru yapabilecektir. Birden fazla grup için başvuru yapılması halinde, tüm başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmayacak.

Mühendis ve Fizikçi pozisyonlarına başvuracak adaylar için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından İngilizce Dili’nde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL)’ndan en az (60) puan almış olması.

Başvurular Nasıl ve Nereye Yapılacak

Başvurular 02 Mart 2020 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 17 Mart 2020 Salı günü saat 17:00 itibarıyla sona erecek olup başvurular, BOREN’nin www.boren.gov.tr adresli resmi internet sitesinde açılacak olan Sözleşmeli (Asli) Personel Alımı Giriş Sınavı Başvurusu bağlantısı üzerinden doldurulacak Başvuru Formu kullanılarak yapılacaktır. 
Başvuru esnasında; Başvuru Formuna adayın fotoğrafı eklenecek ve KPSS sonuç belgesi, diploma veya geçici mezuniyet belgesi ile mühendis ve fizikçi pozisyonlarına başvuran adaylar için yabancı dil belgesi sisteme yüklenecektir. Bu nedenle, adayların bu belgelerin PDF veya resim formatındaki hallerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

Sınav başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. 
 

Son Başvuru Tarihi: 17 Mart 2020