Bozok Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Personel Alımı 28 Sözleşmeli

Bozok Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Personel Alımı 28 Sözleşmeli

Bozok Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi personel alımı için resmi iş ilanı yayımladı. Buna göre 28 sözleşmeli personel alımı haberi Google ilk sayfa kariyer kamu haberde.

Bozok Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi personel alımı ilanı ile 28 sözleşmeli işçi ve memur alımı yapacak. Google ilk sayfa haberimizi sizlerle paylaşıyoruz.


Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak Branşlar

Teknisyen, büro personeli, sağlık teknikeri, temizlik personeli, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi alınacak.


Bozok Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Personel Alımı Başvuru Şartları

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
2- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.) 
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 
4- Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak, 
5- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak, 
6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun hareket etmiş olmak.
Bozok Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Personel Alımı Başvuru Bilgileri
www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen yapılacaktır. (Adres: Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü İdari Birimler Binası Personel Daire Başkanlığı Merkez/YOZGAT)


Bozok Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Personel Alımı İçin Gerekli Belgeler 

1- Öğrenim Belgesi fotokopisi, 
2- KPSS Sonuç Belgesi (üzerinde kontrol kodunun bulunması gerekmektedir.) 
3- Bir adet vesikalık fotoğraf. (son altı ay içinde çekilmiş, 
4- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu ( www.bozok.edu.tr ) ilan duyurusundan temin edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup teslim edilecektir. 
5- Başvurulan unvanda eğitim belgesi veya sertifika istenmiş ise fotokopisi, 
6- Başvurulan unvanda çalışma şartı (tecrübe/deneyim) istenmiş ise; SGK Hizmet Döküm Belgesi ve alanında çalıştığına dair çalışma belgesi. Çalışma belgesinde işyeri SGK sicil numarası ile o işyerinde yaptığı iş açıkça yazılı olmak zorundadır. Çalışma belgesini veren işyeri ile sigorta primini yatıran işyerinin aynı olması gerekmektedir. 7- Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir. Belgelerinin aslını getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır. 
****Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla Sağlık Kuruluşlarından belgelendirilmelidir. (İlk Başvuru yapıldığında Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için talep edilmektedir.) 
****Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık kurulu (heyet) raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için talep edilecektir.) 

AÇIKLAMALAR: 

1- Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapacak olup, başvuru unvan ve başvurulan unvan sıra no kesinlikle boş bırakılmayacaktır. 
2- Başvuruda verilen tüm evraklar, fotokopi olması nedeniyle kesinlikle geri iade edilmeyecektir.

Son Başvuru Tarihi: 14 Ocak 2022

Popüler İlanlar