Bu Alanda Çalışmak İsteyenler En Az Ortaokul Mezunu Kadın Erkek Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Alınıyor

Bu Alanda Çalışmak İsteyenler En Az Ortaokul Mezunu Kadın Erkek Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Alınıyor

İŞKUR iş ilanları üzerinden en az ortaokul mezunu 20 kamu işçisi alımı yapılması için Belediye İş İlanları yayımlandı. Bu kapsamında silahsız özel güvenlik görevlisi alımı yapılacak.

İŞKUR İş İlanları üzerinden en az ortaokul mezunu 20 personel alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İzmir İZENERJİ silahsız özel güvenlik görevlisi alacak.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.
.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ortaokul mezunu olması zorunludur.     

izenerji-002.png


BAŞVURU BİLGİLERİ

İZENERJİ personel alımı ilanına son başvuru tarihi 30.11.2021 günü olup başvurular  FUARİZMİR adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 30 Kasım 2021

Popüler İlanlar