Büyükşehir Belediye Başkanlığı 20 Şirket Personeli Alıyor

Büyükşehir Belediye Başkanlığı 20 Şirket Personeli Alıyor

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar kapsamında 5 destek personeli alımı yapıyor Konya Büyükşehir Belediyesi. Tüm detayları ile haberimiz içeriğinde..

İŞKUR üzerinden Konya iş ilanları kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi   personel alımı yapılması için iş ilanı yayımlamış olup, yayımlanan ilanda tekniker, bilgisayar mühendisi, inşaat mühendisi,  programcı, bilgisayar teknikeri olmak üzere 20 personel alımı yapacağını duyurmuştur.

Genel Başvuru Şartları

**KOSKİ personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**KOSKİ personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**KOSKİ personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**KOSKİ personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
**KOSKİ personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**KOSKİ personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Alım Yapılacak Pozisyonlar

Bilgisayar Mühendisi 2 Kişi
İnşaat Mühendisi 2 Kişi
Tekniker 14 Kişi
Bilgisayar Teknikeri 1 Kişi
Programcı 1 Kişi

Özel Başvuru Şartları 

koski-ilan-basvurusu.jpg
Adaylardan İstenilen Belgeler

a - KOSKİ personel  alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - KOSKİ personel  alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - KOSKİ personel  alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - KOSKİ personel  alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - KOSKİ personel  alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - KOSKİ personel  alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - KOSKİ personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – KOSKİ personel  alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - KOSKİ personel  alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
j - KOSKİ personel  alımı ilanına başvuracak tüm adayların sürücü belgesinin aslı veyahut noter onaylı sureti gereklidir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi 17.02.2021 Çarşamba günü olup başvurular aşağıdaki e posta adresine  yapılacaktır.

konya-is-basvurusu.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir.
İlan metnini aşağıdadır

konya-personel-ilani.jpgonkayitformu.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 17 Şubat 2021