Büyükşehir Belediye Başkanlığı Daimi 10 Şoför Alımı

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Daimi 10 Şoför Alımı

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından 10 daimi personel alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında şoför alacak Mersin Büyükşehir Belediyesi.

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından 10 daimi personel alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında alacak Mersin Büyükşehir Belediyesi şoför alacak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan  CV istenmektedir.
** Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Mersin Büyükşehir Belediyesipersonel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.
** Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ 

Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 8 Nisan  2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  imarinsaatik@gmail.com adresine  CV gönderilerek yapılacaktır.
mersin-004.png

Son Başvuru Tarihi: 08 Nisan 2021