Büyükşehir Belediye Başkanlığı En Az İlköğretim Destek Personeli Alıyor

Büyükşehir Belediye Başkanlığı En Az İlköğretim Destek Personeli Alıyor

İŞKUR iş ilanları üzerinden en az ilköğretim 20 Kamu Personeli Alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İş İlanları ile İSPER destek personeli alımı yapacağını açıkladı.

İŞKUR İş İlanları üzerinden 20 personel alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi 20 destek hizmetleri personeli alacak.
 

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilköğretin mezunu olması zorunludur.     

isper-007.png


BAŞVURU BİLGİLERİ

İSPER personel alımı ilanına başvurular 25.10.2021 - 27.10.2021 tarihleri arasında https://kariyer.ibb.istanbul (genel başvuru) adresinden yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 27 Ekim 2021