Büyükşehir Belediyesi 8 Pozisyon 16 Personel Alıyor

Büyükşehir Belediyesi 8 Pozisyon 16 Personel Alıyor

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar kapsamında 16 personel alımı yapıyor Manisa Büyükşehir Belediyesi. Tüm detayları ile haberimiz içeriğinde…

İŞKUR üzerinden Manisa iş ilanları kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi personel alımı yapılması için iş ilanı yayımlamış olup, yayımlanan ilanda 16 personel alımı yapacağını duyurmuştur.

Alım Yapılan Pozisyonlar

Elektrik Teknisyeni  2 Kişi  - Meslek Lisesi Mezunu
Sayaç Okuma Elemanı  2 Kişi – En Az Lise Mezunu
Kamyon Şoförü   2 Kişi – En Az İlkokul Mezunu
Vidanjör Şoförü  1 Kişi
Kepçe Operatörü  1 Kişi
Makine Teknisyeni 1 Kişi - Meslek Lisesi Mezunu
Su Arıza İşçisi  2 – En Az İlkokul Mezunu
Kanal ve Izgara İşçisi  5 Kişi

Genel Başvuru Şartları

** Manisa Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
** Manisa Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
** Manisa Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
** Manisa Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
** Manisa Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
** Manisa Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
j - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların sürücü belgesinin aslı veyahut noter onaylı sureti gereklidir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir
k - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi 27.04.2021 günü olup başvurular şahsen yapılacaktır.
Resmi İlan
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 27 Nisan 2021