Büyükşehir Belediyesi Daimi 12 Büro memuru Alıyor

Büyükşehir Belediyesi Daimi 12 Büro memuru Alıyor

İŞKUR iş ilanları üzerinden 12 daimi Kamu Personeli Alımı yapılması için Kamu Memur Alımı İlanları yayımlandı. İş İlanları kapsamında büro memuru alımı yapılacak.

İŞKUR İş İlanları üzerinden 12 daimi personel alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi 12 büro memuru alacak.
 

İSTANBUL GAZ DAĞITIM GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

** Gaz Dağıtım personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Gaz Dağıtım personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Gaz Dağıtım personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
** Gaz Dağıtım personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Gaz Dağıtım personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
** Gaz Dağıtım personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
** Gaz Dağıtım personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az lise mezunu olması zorunludur.     

ist-gaz-dagitim.png


BAŞVURU BİLGİLERİ

Gaz Dağıtım personel alımı ilanına son başvuru tarihi 15.10.2021 günü olup başvurular https://kariyer.ibb.istanbul/ adresinden yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 15 Ekim 2021