Büyükşehir Belediyesi Daimi Güvenlik Görevlisi Alımı

Büyükşehir Belediyesi Daimi Güvenlik Görevlisi Alımı

İŞKUR iş ilanları üzerinden 45 yaşını geçmemiş daimi Kamu Personeli Alımı için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İstanbul İş İlanları kapsamında güvenlik görevlisi alımı yapılacak.

İŞKUR İş İlanları üzerinden 7 daimi personel alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İstanbul Beylikdüzü Belediyesi güvenlik görevlisi alacak.


İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Beylikdüzü Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Beylikdüzü Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Beylikdüzü Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Beylikdüzü Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Beylikdüzü Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Beylikdüzü Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Beylikdüzü Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az lise mezunu olması zorunludur.     

istanbul-beylikduzu.png


BAŞVURU BİLGİLERİ 

Beylikdüzü Belediyesi personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 30 Eylül 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  kariyer@beylikduzubelediyesipersonelas.com adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2021