Büyükşehir Belediyesi KPSS Şartsız Kamu Personeli Alımı

Büyükşehir Belediyesi KPSS Şartsız Kamu Personeli Alımı

İŞKUR üzerinden kamu personel alımı yapılması için ilan yayımlanan ilanlar kapsamında daimi 8 personel alıyor İZELMAN. Tüm detayları ile haberimiz içeriğinde...

İŞKUR üzerinden İZMİR iş ilanları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından personel alımı yapılması için iş ilanı yayımlamış olup, yayımlanan ilanda İZELMAN daimi kadroya KPSS şartsız 8 personel alımı yapacağını duyurmuştur.


Alım Yapılan Pozisyonlar

Sınıf Annesi 1 Kişi – En Az Lise Mezunu
Anaokulu Öğretmeni 2 Kişi- Üniversitelerin İlgili Bölümünden Mezun
Elektrik Elektronik Mühendisi 1 Kişi - Üniversitelerin İlgili Bölümünden Mezun
Su Ürünleri Mühendisi 1 Kişi - Üniversitelerin İlgili Bölümünden Mezun
Ziraat Mühendisi 1 Kişi - Üniversitelerin İlgili Bölümünden Mezun
Kimyager 1 Kişi - Üniversitelerin İlgili Bölümünden Mezun
Otopark Görevlisi 1 Kişi – En Az Lise Mezunu


Genel Başvuru Şartları

** Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
** Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
** Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
** Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
** Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
** Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.


Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f -  Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i -  Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.


Başvuru Bilgisi

Başvurular 26 Temmuz’da başlıyor ve 30 Temmuz’da son buluyor. Adaylar başvuru@izelman.com.tr e posta adresine başvuru yapabilecekler.
Resmi İlan
https://media.iskur.gov.tr/47182/izmir-izelman-a-s-30-07-2021.pdf
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 30 Temmuz 2021