Büyükşehir Belediyesi Sürekli Olarak 11 Personel Alınıyor

Büyükşehir Belediyesi Sürekli Olarak 11 Personel Alınıyor

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar kapsamında daimi kadroda 11 personel alımı yapıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi. Tüm detayları ile haberimiz içeriğinde…

İŞKUR üzerinden İzmir iş ilanları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alımı yapılması için iş ilanı yayımlamış olup, yayımlanan ilanda daimi kadroda 11personel alımı yapacağını duyurmuştur.

Alım Yapılan Pozisyonlar

Biyosidal Ürün Uygulayıcısı 11 Kişi - En Az İlkokul Mezunu

Genel Başvuru Şartları

** İZENERJİ biyosidal ürün uygulayıcısı alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
** İZENERJİ biyosidal ürün uygulayıcısı alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
** İZENERJİ biyosidal ürün uygulayıcısı alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
** İZENERJİ biyosidal ürün uygulayıcısı alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
** İZENERJİ biyosidal ürün uygulayıcısı alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
** İZENERJİ biyosidal ürün uygulayıcısı alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Başvurular 26.04.2021 - 28.04.2021 tarihleri arasında izenerji.com.tr web adresinden yapılacaktır.
https://www.kariyerkamu.com haberidir.
Resmi İlan
izenerji-biyosidal11kisi-28nis-006.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 28 Nisan 2021