Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı!

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı!

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yayınlamış olduğu ilana göre Belediye bünyesinde istihdam edilmek üzere 40 Personel alımı yapılacak. Detaylar haberimizde…

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yayınlamış olduğu ilana göre ilk defa atanmak üzere KPSS en az 70 puan şartıyla Belediye bünyesinde istihdam edilmek üzere 40 Personel alımı yapılacak.

Son Başvuru tarihi 02 Ekim 2020 Olarak belirlendi.

Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacaktır.

Alımı Yapılacak Unvanlar;

•    30 Zabıta Memuru
•    10 İtfaiye eri

Alımı yapılacak unvanlardır.

30 Zabıta Memuru alım Özel Şartları;

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

30 Zabıta Memuru alım Özel Şartları;

İlan edilen boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1.    Türk vatandaşı olma,  
2.    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3.    Türk Ceza Kanununda belirtilen suçlardan ceza almamış olmama veya mahkûm olmamış olma,

Aranan genel şartlardır.

10 İtfaiye eri alımı Özel Şartları;

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2018-KPSSP93 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

e) İtfaiye Eri kadrosuna başvuru yapacaklar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

f) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen A, en az B veya en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Aranan Şartlardır.

Başvuru yapmak isteyen adaylar için Başvuru Kılavuzu.

Son Başvuru Tarihi: 02 Ekim 2020