Çalışana Ve Esnafa Yeni Destekler Geliyor 

Çalışana Ve Esnafa Yeni Destekler Geliyor 

Gelecek hafta TBMM gündemine gelmesi muhtemel olan torba yasasında iş yaşamını ve esnafı ilgilendiren dört önemli destek geliyor

Gelecek hafta TBMM gündemine gelmesi muhtemel olan torba yasasında iş yaşamını ve esnafı ilgilendiren analık halinde rapor parası hesaplaması, yeme - içme sektörüne ilişkin prim teşviki, ücretsiz izin Nakdi ücret desteğinde artış, Yeme - içme sektörüne nakdi destek istisnası gibi önemli düzenlemeler mevcut bulunuyor.

Torba yasa ile çalışma yaşamını ve esnafı ilgilendiren yeni düzenlemeler şu şekilde:

Analık Halinde Rapor Parası Hesaplamasında Değişiklik

Torba kanunla analık halinde kadın sigortalılara doğumdan önceki 8 hafta ve doğumdan sonraki 8 hafta için ödenen raporlu dönem parası, son 12 aydaki kazanca göre hesaplanacak. Ayrıca doğumdan önceki son 12 ay içerisinde 6 aydan az çalışmış olan kişilere ödenecek rapor parası asgari ücretin günlük tutarının iki katını aşamayacak. Mevcut durumda analık halinde rapor dönemi için ödeme son 3 aydaki prime esas kazançlar üzerinden hesaplanıyor.

Yeme - İçme Sektörüne İlişkin Yeni Bir Destek Olarak Sigorta Prim Teşviki Geliyor. 

Yeme - içme sektöründeki faaliyet gösteren işyerlerinde Mart ayında istihdam edilen tüm çalışanlar için Nisan ve Mayıs aylarında ödenmesi gereken primlerden 1341.5 TL indirim yapılacak. Asgari ücret ile çalışanlar için ödenmesi gereken bütün primler işsizlik sigortası fonundan karşılanacak. Sadece asgari ücretin üzerinde ücretle çalışanlar için işverenlerin prim borcu oluşacak. 
Bununla birlikte Torba yasada bulunan yeni bir madde ile işverenlerin geriye dönük olarak sigorta prim teşviklerinden yararlanma imkanı kaldırılacak. Mevcut durumda işverenler geriye dönük olarak 5 aylık beyanlarını değiştirerek sigorta prim teşviklerinden yararlanabiliyorlar.

Ücretsiz İzin Nakdi Ücret Desteği Günlük 50 TL’ye Yükseliyor

Koronavirüs le mücadele döneminde 17 Mayıs 2021 tarihine kadar devam eden fesih yasağı süresince işverenler işçiyi işten çıkartamıyor ancak ücretsiz izne çıkartma haklarını kullanabiliyorlar. İşveren bu hakkını kullanıp çalışanını ücretsiz izne gönderdiğinde, işçiye ücretsiz izinde olduğu her gün için 47.7 TL nakdi ücret desteği ödeniyor.
Torba kanundaki düzenleme ile bu rakam 2,3TL artarak günlük 50 TL’ye çıkartılacak. Nisan ve Mayıs ayları için günlük 50 TL üzerinden yapılacak ödemelerden damga vergisi kesintisi yapılmayacak. Buna Nisan ve Mayıs aylarında bir ay süresince ücretsiz izin nakdi ücret desteği alan işçiye oplam 1.500 TL ödeme yapılacak.
Nakdi ücret desteği tutarının 50 TL’ye çıkartılması ile birlikte nakdi ücret desteğine endeksli iki sigorta prim teşvikinin tutarı da günlük 50 TL olacak.
1 Ocak 2019 ila 17 Nisan 2020 tarihleri arasında işten çıkartılan ve Aralık 2020 itibarıyla ayrıldığı işyerinde işe alınan kişiler için uygulanan teşvik ile 1 Ocak 2019 ila 17 Nisan 2020 arasındaki en düşük istihdam sayısına ilave istihdam edilen kişiler için uygulanan teşviklerin tutarları da Nisan ayı ile birlikte günlük 50 TL olacak. Bu kapsamda işverenlere verilen teşvikin tutarı da aylık 1.500 TL’ye ulaşacak.

Yeme - İçme Sektörüne Nakdi Destek İstisnası Geliyor

Pandemi süresince uygulanan iş akdini fesih yasağında ücretsiz izne çıkarmalarda ödenen nakdi ücret desteğine işçinin hak kazanabilmesi için 17 Nisan 2020 ve öncesinde çalışıyor olması gerekiyor. Mevcut durumda bu tarihten sonra işe başlayanlar ücretsiz izne gönderilseler dahi nakdi ücret desteği alamıyorlar. 
Torba yasa ile yeme - içme sektöründe ücretsiz izne çıkartılan işçiler için bir istisna geliyor ve işe giriş tarihine bakılmadan nakdi ücret desteğine hak kazanıyorlar. Buna göre 17 Nisan 2020 tarihinden sonra bir lokantada işe başlayan işçi ücretsiz izne gönderildiği takdirde Nisan ve Mayıs ayları için günlük 50 TL nakdi ücret desteği alabilecek.  https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 31 Ağustos 2021