Çalışanlar Dikkat! İşveren Kod 29 Kullanmasın 

Çalışanlar Dikkat! İşveren Kod 29 Kullanmasın 

Korona virüs Pandemisi nedeniyle 17 Mayıs’a kadar uzatılan iş akdini fesih yasağını delmek için bazı işverenler işçi aleyhine kod 29 ile çıkış bildiriyor. 

Korona virüs Pandemisi nedeniyle 17 Mayıs’a kadar uzatılan iş akdini fesih yasağını delmek için bazı işverenler işçi aleyhine kod 29 ile çıkış bildiriyor. 

İş akdinin feshi yasağında İş yasasının geçici 10. maddesi gereğince uygulanabilecek tek istisna 25. maddedeki ”ahlak ve iyi niyet kurallarına uymamak” olarak düzenlenmişti. Kötü niyetli bazı işverenler çalışanlarının iş akdini feshetmek ve işten çıkartmak için bu istisnayı kullanarak çıkışları  SGK’ya kod 29 ile bildirmeye başladı.
İşverenin çalışanı kod 29  ile işten çıkarabilmesi için çalışanın 4857 sayılı İş Yasası'nın 25/II bendi kapsamında belirtilmiş olan fiillerden birini yapmış olması gerekmektedir. Bu şekilde iş akdi sonlandırılan çalışanlar  kıdem tazminatı, ihbar tazminatı vb. gibi haklara sahip olmuyorlar ve işsizlik maaşına da hak kazanamıyorlar.
29 kodu ile iş akdi feshedilen çalışanlar,  feshin haksız yere yapıldığı durumlarda öncelikle ALO 170'e bildirmeli ve çalışan fesih bildiriminin yazılı tebliği edildiği tarihinden itibaren bir ay içerisinde işverene karşı iş mahkemesinde işe iade davası açma hakkına sahip. Bu davada feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlüğü  işverene aittir. Fakat çalışan, feshin farklı bir nedene dayandığını iddia ederse bunu ispatla yükümlü olur. İşe iade davası, iş akdinin feshinin geçersiz sayılması veya feshin haklı bulunması ile sonuçlanır. Fesih haksız bulunduğunda çalışan işe iade talep edebilir veya  kıdem tazminatı, ihbar tazminatı vb alacaklarını talep edebilir.

Kod 29 İle İş Aksini Fesih Nedenleri Şunlardır

1- İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
2- İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması.
3- İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
4- İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.
5- İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
6- İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
7- İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
8- İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
9- İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

Son Başvuru Tarihi: 27 Mayıs 2021