Çankaya Belediye En Lise Mezun 80 Zabıta Memuru Alımı

Çankaya Belediye En Lise Mezun 80 Zabıta Memuru Alımı

Kamuya lise mezun memur alımları devam ediyor. En az lise mezun kamu personel alım ilanını incelemek için tıklayınız.

Resmi kamu iş ilanları ile kamu memur alımı yapılıyor. Çankaya Belediyesi tarafından yayınlanan kamu personel alımı ilanı ile kurum bünyesine 80 kişi açıktan Zabıta Memuru alınacak.

abıta Memuru olarak alınacak 34 devlet memuru adayının herhangi bir lisans programından mezun olması, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması, erkek olması, KPSS P3 puanı en az 60 olması,

Zabıta Memuru olarak alınacak 6 devlet memuru adayının herhangi bir lisans programından mezun olması, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması, kadın olması, KPSS P3 puanı en az 60 olması,

Zabıta Memuru olarak alınacak 24 devlet memuru adayının herhangi bir ön lisans programından mezun olması, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması, erkek olması, KPSS P93 puanı en az 60 olması,

Zabıta Memuru olarak alınacak 6 devlet memuru adayının herhangi bir ön lisans programından mezun olması, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması, kadın olması, KPSS P93 puanı en az 60 olması,

Zabıta Memuru olarak alınacak 10 devlet memuru adayının herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olması, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması, erkek olması, KPSS P94 puanı en az 60 olması,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olması,

Sınavların yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 nci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özle şartlara göre Zabıta Memuru kadrolarına başvurulabilmesi için tartılma ve ölçülme aç karnına soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyun da olması 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında 10 kg az veya fazla fark olmaması özel şartları bulunmakta.

Devlet Memuru Alımı Genel Şartları

Türk Vatandaşı olması,

Kamu haklarından mahrum bulunmaması,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmaması veya askerlik çağına gelmemiş olması,  ya da askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olması,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı veya bedensel engeli bulunmaması şartları bulunmaktadır.

Belediye Zabıta Memuru Başvuru İşlemleri

Belediye zabıta memuru alımı ilanına başvurmak isteyen adayların;

Belediyenin internet sayfasından temin edilecek başvuru formu,

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

Sürücü Belgesinin aslı ve fotokopisi,

Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

Yukarıdaki belgeler ile birlikte 23 Haziran 2020 tarihi ile 29 Haziran 2020 tarihleri arasında Şehit Gönenç Cad. No:20/1 Maltepe / Çankaya / Ankara adresindeki Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü hizmet binası içerisinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimlerine teslim etmeleri gerekmekte. Başvurular şahsen yapılacak posta veya diğer şekillerde başvurular kabul edilmeyecek.

Belediye personel alımı ilanlarını akıllı telefon uygulamamız ile incelemek için tıklayınız.

Son Başvuru Tarihi: 29 Haziran 2020