Çaykur 300 KPSS’siz İlkokul 200 KPSS 60 Puanlı 500 Personel Alacak

Çaykur 300 KPSS’siz İlkokul 200 KPSS 60 Puanlı 500 Personel Alacak

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü işçi alımı için iş ilan yayımlandı. Çaykur tarafından yayımlanan ilanda 500 personel alınacağı bildirildi.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü işçi alımı için iş ilan yayımlandı. Çaykur tarafından yayımlanan ilanda Rize, Artvin, Giresun, Trabzon illerindeki fabrikalarda görevlendirilmek üzere 500 personel alınacağı bildirildi.

Genel Başvuru Şartları

** Çay İşletmeleri personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
** Çay İşletmeleri personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
** Çay İşletmeleri personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
** Çay İşletmeleri personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
** Çay İşletmeleri personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
** Çay İşletmeleri personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Özel Başvuru Şartları 

Geçici Çay Eksperi (200 Kişi) İçin 

**MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme Teknolojisi bölümü mezunu,
**2020 KPSS Ön lisans P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olması.

Geçici Beden İşçisi (Tahmil-Tahliye) (300 Kişi) İçin

**18- 50 yaş aralığında,
**Erkek,
**En az İlkokul mezunu,
**Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme.

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
j - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Başvurular  22.03.2021 – 26.03.2021 tarihileri arasında İş Kurumu İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya Çalışma ve İş Kurumunun www.iskur.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır.
https://www.kariyerkamu.com haberidir.
İsçi Dağılım Listesi
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 26 Mart 2021