Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı 47 Sözleşmeli Personel Alacak

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı 47 Sözleşmeli Personel Alacak

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı 4/B sözleşmeli 47 personel alımı yapılması için ilan yayımladı. İlanda Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı mühendis, mimar, avukat ve büro personeli alınacağı bildirdi.

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı 4/B sözleşmeli 47 personel alımı yapılması için  ilan yayımladı. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı yayımlanan ilan kapsamında mühendis, mimar, avukat ve büro personeli alımı yapılacağını bildirdi.  

ALIM YAPILAN ŞEHİRLER

Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Balkıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Edirne, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Hakkari, Kars, Konya, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Sinop,  Sivas, Tokat, Şanlıurfa, Uşak, Şırnak, Bartın, Ardahan, Aksaray, Karaman, Batman.

cevre-sehircilik.pngcevre-sehircilik-2.pngcevre-sehirlicilik-3.pngcevre-sehirclik-4.png
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
** Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
** Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
** Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan fotoğraflı öz geçmiş istenmektedir.
** Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
** Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan KPSS barkodlu sonuç belgesi istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

** Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur. 
** Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşıması zorunludur. 
** Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
** Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
** Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
** Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, KPSS sınavına girmiş ve  ilan edilen kadro için asgari KPSS puan almış olması zorunludur.
** Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.

cevre-sartlar-1.pngcevre-sartlar-2.png

BAŞVURU BİLGİLERİ

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanına başvuru için 21 Nisan 2021 tarihinde saat 23.59’a kadar ÖSYM üzerinden tercihlerin  yapılması gerekmektedir. 
Başvuru Klavuzu

Son Başvuru Tarihi: 21 Nisan 2021