Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kamu Memur Alımı İlanları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kamu Memur Alımı İlanları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kadrosuna kamu personeli aklımı yapılması için ÖSYM Başkanlığı tarafından ilan verildi. Alımlar merkezi yerleştirme ile yapılacak. Detaylar haberimizde…

ÖSYM’nin yayımladığı ilana göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kadrosuna ait 25 mühendis alımı için merkezi yerleştirme yapılacak.


ÖSYM'den yapılan açıklama

KPSS-2021/7: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/7 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
 Adaylar tercihlerini, 21 - 26 Ekim 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 26 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2021/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI

evre.png


BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 

1- GENEL AÇIKLAMA 

1-Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 06.09.2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli mühendis alınacaktır. 
2-Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM internet sayfasında ilan edilmesine müteakip, adayların yerleştirildikleri hizmet birimlerinde göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenilecek belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet adresinde (http://www.csb.gov.tr) ilan edilecektir. 
3-ÖSYM tarafından yerleştirilenlere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından herhangi bir belge gönderilmeyecektir. 4-Tercihler yapılmadan önce, aşağıdaki koşulların dikkatle incelenmesi gerekmektedir. 


2- BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 

BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI 

Bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir. 

1- İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 (*), 6 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 inci maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir. 
2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve başlatılmayacaktır. 
3- Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. 

BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu kılavuzda yer alan pozisyonun karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bu şartlarla birlikte unvanlar itibariyle aşağıdaki şartların taşınması gerektiğinden, sözleşme yapılacak pozisyonla ilgili aşağıdaki bölümün çok dikkatli incelenmesi gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamaları mümkün bulunmamaktadır.

1. Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranacak genel şartlara ilave olarak; a) Mühendis pozisyonlarına atanacak şartlara haiz olmak. Bunlardan hangi bölüm mezunlarının alınacağı ve hangi şartları taşıması gerektiği pozisyonların karşısında yer almaktadır. b) Sağlık bakımından mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak. c) KPSS’ye girmiş ve (2020-KPSS Lisans) sonuçlarına göre KPSSP3 puanı almış olmak. 
2 Sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek mühendis pozisyonlarının karşısında yer alan bölümlerden mezun olmak. Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, tercih süresi içinde tercih kılavuzunu inceleyebileceklerdir. Adaylar, koşullarını karşıladıkları pozisyonlar için sıraya koydukları tercihlerini internet yoluyla yapacaklardır. Yukarıda belirtilen şartları taşımayanların müracaatları halinde ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılsa dahi atama işlemleri yapılmayacaktır. * 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi gereği bu tercih kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. (Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nın geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2021/7 Tercih Kılavuzu

Son Başvuru Tarihi: 26 Ekim 2021