Çukurova Üniversitesi Personel Alımı 4B Sözleşmeli Personel

Çukurova Üniversitesi Personel Alımı 4B Sözleşmeli Personel

Çukurova Üniversitesi personel alımı ilanı ile 4B sözleşmeli personel alacak. 46 4B sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Çukurova Üniversitesi personel alımı ilanı ile 46 kişi 4B sözleşmeli personel alımı yapacak. Hemşire, gemi adamı, teknisyen, destek personeli, psikolog, röntgen teknisyeni, sağlık teknikeri alınacak. www.kariyerkamu.com haberidir.


Çukurova Üniversitesi Personel Alımı Genel Şartları

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
-Erkek Adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
-Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.
-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
-Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
-Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
-Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
-Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir
ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
-Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP93, Lise mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır,
-GEMİ ADAMI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından
fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.  


Çukurova Üniversitesi Personel Alımı Başvuru Bilgileri

-Adayların www.cu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
-Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacak olup, yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.
-Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
-Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
-Başvuru işlemleri 17/12/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında yapılabilecektir
-COVID-19 önlemleri çerçevesinde şahsen, posta veya faks yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
Detaylar ve tam ilan metni için BURAYA TIKLAYIN

Son Başvuru Tarihi: 31 Aralık 2021

Popüler İlanlar