Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınav Duyurusu KPSS Şartsız Personel Alımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınav Duyurusu KPSS Şartsız Personel Alımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı uzman yardımcılığı sınav duyurusu yaptı. İletişim uzman yardımcılığı sınavı ne zaman? Uzman yardımcılığı için başvuru şartları ne?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı uzman yardımcılığı sınav duyurusu ile 30 uzman yardımcısı alımı yapılacağını bildirdi.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Başvuru Şartları

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak, 
b) 01/01/2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, 
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren; 
- Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, işletme ve iktisat fakültelerinden,
 - İletişim fakültelerinden, 
- Mühendislik fakültelerinin bilgisayar mühendisliği bölümlerinden, 
- İlgi fakültelerin psikoloji, antropoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, halkbilim, insan ve toplum bilimleri bölümlerinden, veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak gerekmektedir. 

 

Adalet Bakanlığı Duyurular Kadrolu Personel Alımı

TSE Yüksek Maaşla Sözleşmeli Personel Alımı

 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Başvuru Bilgileri

(1) Sınav başvurusu 24 Ocak- 4 Şubat 2022 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi web sitesi (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr ) üzerinden yapılacaktır. 
(2) Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile ödenecektir. Sınav başvuru ücreti 250 (ikiyüzelli) TL’dir. 
(3) Sınav başvuru adımlarını tamamlamayan veya sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenmeyecektir. 
(4) Başvuru esnasında, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde ön cepheden, yüzü açık olarak son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş bir vesikalık fotoğrafının sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Sınav günü̈ kimlik doğrulamasında önem arz eden fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü görevlilerin, fotoğraftan adayın kimliğini belirlemede güçlük çekebileceği ve bu nedenle adayın sınava alınmayacağı/ sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 
(5) Sürekli/geçici engelli veya sağlık sorunu olan adaylar, sınav başvurularını tamamladıktan sonra okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmek amacıyla, Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formunu (Ek-1) doldurup ıslak imzalı şekilde, üniversite veya devlet hastanesinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneği ve yazacakları dilekçeleriyle birlikte sınav başvuru süresi içinde, söz konusu formun üzerinde belirtilen adrese ulaştırmalıdır. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan evrak dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, yetkililerce yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır. 
(6) Başvuru bilgilerinin doğruluğu ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten aday sorumludur. Aday, başvuru süresi dolduktan sonra, sınav başvuru esnasında beyan ettiği bilgilerde (yabancı dil seçimi vb.) değişiklik yapamayacaktır. 

Son Başvuru Tarihi: 04 Şubat 2022

Popüler İlanlar