Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Memur Alımı 2022

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Memur Alımı 2022

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yayımlanan ilan ile 10 memur alımı yapacak. 2022 Devlet memuru alımı detayları ve başvuru bilgileri haberimizde…

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı yayımladığı ilan ile 10 memur alımı yapacağını duyurdu. Buna göre 2022 yılı sınavla savunma sanayi uzman yardımcısı alınacak.


Memur Alımı Genel Şartları

Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların; 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımaları, 
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren ilan metninde yer alan öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmaları, 
c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmaları (01.01.1987 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir), ç) 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından ilan metninde yer alan öğrenim bölümlerine karşılık gelen puan türlerinden 85 (seksen beş) ve üzeri puan almış olmaları, 
d) 22.03.2020 tarihinden sonra açıklanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) İngilizce alanında en az 80 (seksen) puana veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre uluslararası geçerliliği olup YDS/e-YDS sınavlarına denkliği kabul edilen yabancı dil sınav puanına sahip olmaları, 
e) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgilerinin bulunmaması (muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmaları), 
f) Görevlerini devamlı yapmalarına engel olabilecek akıl hastalıklarının bulunmaması gerekmektedir.


Memur Alımı İçin Gerekli Olan Belgeler

a) Özgeçmiş 
b) Son 6 aya ait vesikalık fotoğraf 
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten alınmış barkodlu Yükseköğretim mezun belgesi 
ç) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS/e-YDS sınavlarına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belge 3/4 
Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır.


Memur Alım Başvuru Bilgileri 

Adaylar başvurularını; 8 Mart 2022 – 22 Mart 2022 tarihleri arasında Başkanlığın internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak, yukarıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi olan 22 Mart 2022, Salı günü mesai bitimine kadar (saat 18:00) sisteme yükleyeceklerdir. Giriş Sınavına ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak olup posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Tam ilan metni için BURAYA TIKLAYIN

Son Başvuru Tarihi: 22 Mart 2022

Popüler İlanlar