Daimi 3 Branşta Belediye Personel Alımı İlanları Yayımlandı

Daimi 3 Branşta Belediye Personel Alımı İlanları Yayımlandı

İŞKUR üzerinden daimi personel alımı yapılması için yayımlanan Belediye personel alımı ilanları yayımlandı. Belediye 3 branşta personel alımı yapacak.

İŞKUR üzerinden 7 daimi personel alımı yapılması için Belediye personel alımı ilanları yayımlandı. İlanlar kapsamında Bursa BURFAŞ 1 aşçıbaşı, 1 şef garson, 5 garson alacak.


BELEDİYE PERSONEL ALIMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.


BELEDİYE PERSONEL ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.


BELEDİYE PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ

BURFAŞ personel alımı ilanına son başvuru tarihi 26.01.2022 günü olup başvurular Santral Garaj Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:1/5-2 Osmangazi Bursa adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

bursa-1-006.pngbursa-2-006.pngbursa-3-005.png

Son Başvuru Tarihi: 26 Ocak 2022

Popüler İlanlar