Daimi Belediye Personel Alımı İlanları İle Temizlik İşçisi  Alımı

Daimi Belediye Personel Alımı İlanları İle Temizlik İşçisi Alımı

İŞKUR iş ilanları ile temizlik işçisi işçi alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. Hangi il için alım yapılıyor? Kimler başvuru yapabilir? Detaylar haberimizde

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından engelli-engelsiz işçi alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında Manisa Sarıgöl Belediyesi  temizlik işçisi alacak.
 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Sarıgöl Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Sarıgöl Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Sarıgöl Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Sarıgöl Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Sarıgöl Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Sarıgöl Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Sarıgöl Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** Sarıgöl Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Sarıgöl Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Sarıgöl Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Sarıgöl Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Sarıgöl Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Sarıgöl Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Sarıgöl Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Sarıgöl Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Sarıgöl Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Sarıgöl Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Sarıgöl Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Sarıgöl Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olması zorunludur.

manisa-sarioz-1.pngmanisa-sarioz-2.pngmanisa-sarioz-3.png


BAŞVURU BİLGİLERİ 

Sarıgöl Belediyesi  personel alımı ilanı için son başvuru tarihi  9 Ağustos  2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  Cumhuriyet Mah. İstiklal Cad.  No:1 Sarıgöl Manisa adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 09 Ağustos 2021