Demirci Belediyesi 4 Branşta 8 Personel Alımı

Demirci Belediyesi 4 Branşta 8 Personel Alımı

İşkur üzerinden 4 branşta Belediye Başkanlığı 8 personel alımı için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında büro elemanı, şoför, hayvan bakım personeli, temizlik personeli alacak Manisa Demirci.

İşkur üzerinden 4 branşta Belediye Başkanlığı 8 personel alımı için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında Manisa Demirci Belediyesi  büro elemanı, şoför, hayvan bakım personeli, temizlik personeli alacak.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Manisa Demirci Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Manisa Demirci Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Manisa Demirci Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Manisa Demirci Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Manisa Demirci Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Manisa Demirci Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Manisa Demirci Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Manisa Demirci Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Manisa Demirci Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Manisa Demirci Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Manisa Demirci Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Manisa Demirci Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Manisa Demirci Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Manisa Demirci Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Manisa Demirci Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Manisa Demirci Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.


BAŞVURU BİLGİLERİ 

Manisa Demirci Belediyesi  personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 25 Haziran 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  Bahçeler Mah. K.İ.E. Akıncılar Cad. No:59 adresine yapılacaktır.

İLAN METNİ

Son Başvuru Tarihi: 25 Haziran 2021