Devlet Hava Meydanları İşletmesi 61 Kamu Personeli Alacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi 61 Kamu Personeli Alacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Resmi gazete ilanı ile 61 kamu personeli alımı yapacağını bildirdi. Başvuru şartları ve bilgileri ile detaylar kariyer kamu haberde…

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 11 asistan hava trafik kontrolörü ve 50 stajyer hava trafik Kontrolörü olmak üzere 61 personel alımı yapacak.


Sınava Katılacak Adaylarda Aranan Genel Şartlar: 

a) Türk Vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) 18 yaşını tamamlamış olmak, 
d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 
f) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak. 


BAŞVURU ŞEKLİ: 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların sayısının 5 (beş) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağrılacaktır. 
Başvurular 01.12.2021-13.12.2021 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde (13.12.2021 günü saat 23.59’a kadar) yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir. 

hava.png


ÇEVRİMİÇİ BAŞVURUDA YÜKLENECEK BELGELER: 

a) ÖSYM Başkanlığı Tarafından Eşdeğerliliği Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Belgesi (ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) harici sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir.), 
b) Asistan Hava Trafik Kontrolörü ilanına başvuracaklar için Hava Trafik Kontrolör Lisansı. Bilgisayar destekli seçme sınavında veya yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınav için çağrılan adaylardan istenilecek belgeler Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) yayımlanacaktır.

Özel şartlar ve tam ilan metn,i için BURAYA TIKLAYIN

Son Başvuru Tarihi: 13 Aralık 2021